Vận động viên thể hình nổi tiếng ‘không thể bệnh’, vừa qua đời vì nCoV